Vetenskapligt bevisad

Anpassad för den enskilda patienten

TMS är en teknik för att icke-invasivt överföra ett elektriskt fält från huvudet till ett fokuserat område i hjärnan med hjälp av ett pulserande magnetfält. TMS är normalt smärtfritt och är sällan förknippat med allvarliga biverkningar *. Magnetfältet tränger in i hårbotten, skallen och annan vävnad utan förvrängning.

Försvagad i huvudvävnaderna kan en TMS-puls effektivt nå minst 3-4 cm under hårbotten. Detta djup gör att TMS kan användas för att sonda, eller behandla, nästan hela området av den mänskliga cortexen. Och eftersom cortex är direkt och indirekt kopplad till djupare delar av hjärnan kan stimulering av specifika platser ha en djupgående effekt på hela hjärnsystem.

 

Effekterna av stimulering är alltid beroende av det inre tillståndet av excitabilitet hos patientens cortex. Cortikal excitabilitet är unik för varje enskild patient och kan variera avsevärt mellan patienter. När patienter har hjärnsjukdom eller stroke kan kortikal excitabilitet variera kondierbart också mellan hjärnans halvklot. 

När motorremsan har identifierats appliceras enkelpuls-TMS på handmotorrepresentationsområdet, "handratten" med varierande intensitet för att kvantifiera patientens vilande motortröskel, RMT. En patients RMT definieras som den minimala stimuleringsintensiteten som kan generera en motor-framkallad potential (MEP) i 50% av givna stimuli. Därifrån utarbetar vi ett protokoll för den enskilda individen.

Motorbarken måste kartläggas noggrant för att få den optimala positionen för handratten med alla tillgängliga frihetsgrader för att flytta spolen, särskilt rotation. Målet med denna kartläggning är att lokalisera den plats som är mest känslig för stimulering, annars kan en patients kortikala excitabilitet i vilotillstånd inte bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Om patientens motoriska tröskelberäkning baseras på mätning på en felaktig plats, finns det en risk att överstimulera hjärnbarken i terapin, liksom att orsaka patienten onödigt obehag eller smärta.

 

Effekten av TMS beror helt på elektrisk ström som drivs av det inducerade E-fältet. Denna ström ackumulerar laddning vid cellmembran och neuroner i vägen för ett E-fält depolarisera. Avpolarisering initierar synkrona handlingspotentialer, och neuronerna kommer att "avfyra". Dessa TMS-initierade handlingspotentialer sprids längs axoner på exakt samma sätt som naturligt förekommande. När en stimuleringssession har avslutats är alla resulterande långsiktiga effekter i hjärnan 100% endogena. Med andra ord kan TMS som terapi anses vara helt naturligt.

Effekten av TMS i hjärnan

IMG_2207_edited.jpg

JAG ÄR EN UNIK SLOGAN

Är TMS för dem som mår dåligt?

 

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) är en metod för behandling av depression.

Behandlingen med rTMS är effektiv och ger inga negativa effekter på minne eller koncentration. 

 

Så går behandlingen till

rTMS-metoden innebär att hjärnan stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält över främre delen av hjärnan. Behandlingen individ anpassas. Vid behandling är du vaken och sitter i en fåtölj med en magnetspole riktad mot främre delen av huvudet. Behandlingen känns som små knackningar mot skalpen. 

Efter behandlingstillfället.

Du kan känna dig lite trött efter behandlingen. En mindre andel patienter upplever huvudvärk under behandlingen och i någon timme därefter. I övrigt blir du inte påverkad av behandlingen och du kan vanligtvis åka hem direkt och fungera som vanligt.  

När märks effekten av behandlingen?  

Oftast märks den antidepressiva effekten efter cirka 10-20 behandlingar.  

Vem kan få rTMS?  

Om du har en pågående depression som inte blivit bättre av det läkemedel som du haft i tillräcklig tid och dos, kan du vara aktuell för rTMS om du och din läkare kommer överens om det.