Treat Medtech är en nystartad verksamhet i gammal tappning som fokuserar och specialiserar sig på att sälja produkter och tjänster inom medicinteknik, som skall rehabilitera och få hjärnan i balans.

 

Treat Medtech har agenturer från en erkända forskningsbaserade tillverkare av medicinteknik stationerade i USA/Asien. Fokus ligger på TMS behandlingar och för många patienter är depressionsbehandling med TMS mer effektivt än antidepressiv medicin. Fler än 40 oberoende kliniska studier med tillsammans med fler än 2000 patienter visar att TMS är effektiv vid behandling av svår depression. Behandlingen kan också ges som komplement till medicin.

 

Enligt Försäkringskassan har sjukpenningtalen för de psykiatriska diagnoserna ökat med över hundra procent sen 2011. Och nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar i dag handlar om psykisk ohälsa i form av stress, depression, ångest.

 

Våra kunder finns inom landsting, vårdcentraler, privata psykiatri- och beroendekliniker.

Dessa praktiserar i Sverige, Norden eller Europa.

 

Erfarenhet och kontaktnät är den springande punkten vid en nystart, alla inblandade har startat och drivet bolag. Vi har dessutom varit i branschen i snart tio år, behandlat med TMS vid cirka 4000  tillfällen under tre år är därmed bland de som behandlat flest i Sverige. Vi har goda kontakter på mottagarställena efter så många år i branschen.

 

Konceptet finns således redan och resultaten gör att behandlingen får en mer och mer framplacerad åtgärd i denna konstiga värld där vi inte kan hantera våra massmedia dygnet runt. Nu dessutom Covid-19 vilket förändrar och försämrar det för otroligt många människor världen över.